ارسال پیامک / info@womenrightful.com
info@womenrightful.com

بازدید موسسه صیانت از حقوق زنان از زندان زنان

صیانت از حقوق زنان > گالری > بازدید موسسه صیانت از حقوق زنان از زندان زنان
تیم بازدید کنندهموسسه صیانت از حقوق زنان
Websitewww.womenrightful.com

بازدید موسسه صیانت از حقوق زنان از زندان زنان

موسسه صیانت از حقوق زنان به عنوان یک موسسه غیردولتی مدافع حقوق زنان به فراخور امکانات خود ، سعی دارد در جهت ارتقاء حقوق زنان در جامعه تلاش کند . یکی از حوزهایی که اخیرا مورد توجه قرار گرفته است بررسی وضعیت زنان زندانی است . در واقع رسیدگی و بررسی به مشکلات این گروه از زنان آسیب پذیر همواره از مطالبات و دغدغه های زنان در نشست ها و کنفرانس های  علمی – تخصصی بوده است و از طرف دیگر باید توجه داشت ، زنان زندانی حوزه مغفول مانده اجتماع هستند تا جایی که در رسانه ها و محافل بیشتر از وضعیت مردان زندانی سخن به میان می آید نه زنان .

در این شرایط ، چند پرسش کلیدی برای فعالان حقوق زنان در موسسه مطرح بود: اول اینکه زنان باردار و مادران از چه امکانات و حقوقی در زندان بهره مند هستند؟ از نظر وضعیت بهداشت و خدمات پزشکی ،زنان زندانی در چه سطحی می باشند؟ با توجه به ادعاهایی که در خصوص اعتصاب غذای زندانیان مطرح می شود میزان صحت و رسیدگی به این گونه موارد چگونه است؟و در نهایت اینکه با شناسایی نقاط ضعف و کمبودها، چگونه می توان در جهت بهبود و ارتقاء وضعیت زنان زندانی گام برداشت؟